Άρση απορρήτου και για πλημελήμματα;

Από TVXS και Έθνος

Εργαζόμενος δικαιώθηκε από τον Άρειο Πάγο για την παράνομη χρήση από τον εργοδότη του ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ενώπιον δικαστηρίου. Πλέον, παράνομη θα είναι η χρήση από τον εργοδότη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ενός εργαζομένου και η τυχόν γνωστοποίησή τους σε τρίτα πρόσωπα θα γεννά δικαίωμα αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης.

Ο εν λόγω εργαζόμενος, έχοντας συμπληρώσει 33 χρόνια υπηρεσίας, υπέβαλε αγωγή ζητώντας αποζημίωση λόγω αποχώρησης. Κατά την δικαστική τους αντιδικία σε σχέση με την αποζημίωση που δικαιούνταν λόγω της αποχώρησης , η εργοδότρια εταιρεία χρησιμοποίησε στο δικαστήριο έγγραφα που ανέφεραν την ηλικία, τα έτη υπηρεσίας, τις υπηρεσιακές μεταβολές κ.λπ., αλλά και τις άδειες απουσίας που είχε πάρει ο εργαζόμενος, περιγράφοντας διάφορες παθήσεις και ασθένειες.

Με βάση την ερμηνεία των διατάξεων του Συντάγματος και των κοινοτικών οδηγιών, ο ΑΠ έκρινε ότι η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν εργαζομένους πρέπει να γίνεται με θεμιτά μέσα και με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός της προσωπικότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των εργαζομένων στον χώρο της παροχής των υπηρεσιών τους και γενικότερα στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων.

Αντίθετα, η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων είναι νόμιμη μόνο όταν συνδέονται αποκλειστικά και άμεσα με τη σχέση απασχόλησης και εφόσον είναι αναγκαία για να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις των δύο πλευρών, οι οποίες θεμελιώνονται στην εργασιακή σχέση, είτε πηγάζουν από τον νόμο είτε από την εργασιακή σύμβαση.

Συνεπώς, αν υπάρχει ανάγκη συλλογής ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (πολιτικές, θρησκευτικές, φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ερωτικές προτιμήσεις, δεδομένα φυλετικά, υγείας κλπ ), αυτά πρέπει να καταχωρίζονται οπωσδήποτε χωριστά από όλα τα άλλα δεδομένα, ενώ πρόσβαση στους ατομικούς φακέλους μπορούν να έχουν εκτός από τον εργοδότη μόνο ο ίδιος ο εργαζόμενος και ο υπεύθυνος της επεξεργασίας.

Σε αντίθετη περίπτωση γνωστοποίησης σε τρίτους, χωρίς να υπάρχει νόμιμη ανάγκη, τότε προκαλείται ηθική βλάβη στον εργαζόμενο, για την οποία δικαιούται αποζημίωση.

Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένη υπόθεσης ήταν ότι η επεξεργασία των δεδομένων υπήρξε παράνομη με αποτέλεσμα την ηθική βλάβη του εργαζόμενου, για την αποκατάσταση της οποίας η εταιρεία θα πρέπει να καταβάλει 8.000 ευρώ.

Πλήρης άρση του τηλεφωνικού απορρήτου;

Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος να νομιμοποιηθεί δικαστικά η άποψη ότι οι αστυνομικές Αρχές μπορούν να αίρουν το απόρρητο των επικοινωνιών και να υποκλέπτουν τηλεφωνικές συνομιλίες όχι μόνο όταν ερευνούν κακουργήματα, αλλά και για πλημμελήματα.

Το Ειδικό Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας, υπό τον αντιπρόεδρο ΣτΕ, Δ. Πετρούλια, εξετάζει το ζήτημα ύστερα από αγωγή κακοδικίας που υπέβαλαν δικηγόροι εναντίον τριών δικαστών και ενός εισαγγελέα, επειδή ως μέλη Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης συμφώνησαν στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να παρακολουθηθούν τα κινητά και σταθερά τηλέφωνα δικηγόρων και δύο δικαστικών επιμελητών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε εκβιασμός, όπως είχε καταγγείλει ένας πολίτης.

Η αγωγή κακοδικίας καταλογίζει στους δικαστικούς βαρύτατη αμέλεια και παραβίαση κειμένων διατάξεων, γιατί οι υποκλοπές επιτράπηκαν για διερεύνηση πλημμελήματος τη στιγμή που ο νόμος το επιτρέπει μόνο για «ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα». Επίσης, η αγωγή τους καταλογίζει και παραβίαση του επαγγελματικού (δικηγορικού) απορρήτου αλλά και έλλειψη αιτιολογίας.

Η δικαστική εισήγηση καλύπτει την παραβίαση του απορρήτου κρίνοντας ότι ελλείψει ρητής αναφοράς του Συντάγματος στο ποια είναι τα «ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα» σε αυτά δεν περιλαμβάνονται μόνο τα κακουργήματα.

Επίσης, η εισήγηση δέχεται ότι είναι θεμιτή η άποψη των τεσσάρων δικαστικών λειτουργών ότι η άρση του απορρήτου μπορεί να διαταχθεί όχι μόνο για κακουργήματα αλλά και για άλλα εγκλήματα του Ν. 2173/99, όπως είναι ο εκβίαση εάν διαπράττεται από δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς.

Ανάλογο προηγούμενο αποτελεί η περσινή γνωμοδότηση του τ. εισαγγελέα ΑΠ, Γ. Σανιδά, με την οποία υποστήριζε ότι οι αστυνομικές Αρχές δικαιούνται να παίρνουν από τις τηλεφωνικές εταιρείες ακόμα και τα εξωτερικά δεδομένα επικοινωνίας των πολιτών (ποιοι μίλησαν μεταξύ τους τι ώρα, από ποιον τόπο κ.λπ.) όχι μόνο για κακουργήματα αλλά και για πλημμελήματα.

~ από dikaiomatansyn στο 6 Νοέμβριος, 2009.

 
Αρέσει σε %d bloggers: