Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ εκφράζει ανησυχία για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το Άσυλο

Πρόσφυγες - εργάτες στους πορτοκαλεώνες της Άρτας, σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης.

Πρόσφυγες - εργάτες στους πορτοκαλεώνες της Άρτας, σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης.

Ανησυχία εξέφρασε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, για το υπό εξέταση Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο προωθεί σημαντικές αλλαγές στο ελληνικό σύστημα εξέτασης αιτημάτων ασύλου. Η Ύπατη Αρμοστεία θεωρεί ότι οι προτεινόμενες αλλαγές μπορεί να υπονομεύσουν τη δίκαιη εξέταση των αιτημάτων ασύλου, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Η κατάργηση του δεύτερου βαθμού της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων ασύλου θα στερεί στο μέλλον από τους αιτούντες άσυλο το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής, όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. H προτεινόμενη κατάργηση αποτελεί αιτία μεγαλύτερης ανησυχίας, καθώς δεν προβλέπεται ουσιαστική αναβάθμισητης διαδικασίας εξέτασης σε πρώτο βαθμό.

Η αποκέντρωση της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων για το Άσυλο και η μεταβίβασή τους σε Αστυνομικούς Διευθυντές ανά τη χώρα, χωρίς την εγγύηση ενός αποτελεσματικού και ουσιαστικού ρόλου για όργανα διαφορετικά από την Αστυνομία -όπως εγγυάται σήμερα η Επιτροπή Προσφυγών- θα θέσει σε κίνδυνο τη δίκαιη διαδικασία εξέτασης, καθώς και την ενιαία ερμηνεία της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς του Πρόσφυγα και άλλων σχετικών κειμένων του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου.

Η Ύπατη Αρμοστεία εκφράζει επίσης προβληματισμό για την αλλαγή του καθεστώτος της Επιτροπής Προσφυγών, η οποία θα διατηρηθεί για τις ήδη υποβληθείσες προσφυγές, από όργανο απόφασης σε γνωνοδοτικό. Κάτι τέτοιο θα υπονομεύσει το κεκτημένο της ισχύουσας νομοθεσίας και θα δημιουργήσει ένα σύστημα εξέτασης σε δεύτερο βαθμό, το οποίο θα στερείται ανεξαρτησίας και δεν θα παρέχει τα εχέγγυα αντικειμενικότητας κατά την κρίση της προσφυγής.

Η Ύπατη Αρμοστεία γνωστοποίησε τις συστάσεις της για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος στις αρμόδιες αρχές και είναι πρόθυμη να συνδράμει τις ελληνικές αρχές να τηρήσουν τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα για μια δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα στην Ελλάδα.

Δελτίο Τύπου

~ από dikaiomatansyn στο 17 Μαΐου, 2009.

 
Αρέσει σε %d bloggers: