Μετανάστες-Πρόσφυγες (από τη Συμβολή της Επιτροπής Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ στο Πρόγραμμα)

Η διεθνής όψη της μετανάστευσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τρόπο της νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής ανασυγκρότησης, της επικυριαρχίας των αγορών και της ανεξέλεγκτης κίνησης του κεφαλαίου, στο βαθμό που αποτελούν τη μήτρα των σύγχρονων πολέμων, της οικολογικής υποβάθμισης, της διατροφικής κρίσης και της εκτίναξης των επιπέδων της φτώχειας σε πλανητικό επίπεδο.

Τα σύγχρονα μεταναστευτικά ρεύματα προς την Ευρώπη συνιστούν μία μόνο διάσταση των μετακινήσεων πληθυσμών, κυρίως από τις χώρες του τρίτου κόσμου στις χώρες του πρώτου κόσμου. Σήμερα εκτιμάται ότι 200 εκατομμύρια άτομα ζουν σε χώρες στις οποίες δε γεννήθηκαν.

Είτε από επιλογή για καλύτερη ζωή είτε υπό το φόβο της δίωξης, μετανάστες και πρόσφυγες διανύουν τεράστιες αποστάσεις αναζητώντας το δικαίωμα στη ζωή και στην αξιοπρεπή διαβίωση. Η άνιση κατανομή του πλούτου και το τεράστιο δημόσιο χρέος των χωρών του τρίτου κόσμου οδηγεί στην πείνα, στις αρρώστιες και στην εξαθλίωση. Καθηλώνει στην υπανάπτυξη εκατοντάδες εκατομμύρια κυρίως Αφρικανών και Ασιατών, οι οποίοι ανακουφίζονται σ’ ένα βαθμό από τα 225 δισεκατομμύρια δολάρια των εμβασμάτων των μεταναστών, που προέρχονται κυρίως από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική (στοιχεία: Παγκόσμια Τράπεζα). Οι κυβερνήσεις της ΕΕ περνάνε σταδιακά από την αμηχανία και την διστακτικότητα στην επιθετικότητα, μπροστά στα κύματα των προσφύγων που εισρέουν στην Ευρώπη. Ενισχύουν το κοινό ευρωπαϊκό συνοριακό σώμα FRONTEX με περιπολίες και δημιουργία παραρτημάτων σε χώρες της Μεσογείου και στην Ελλάδα, ενθαρρύνουν τη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης σε χώρες της Βόρειας Αφρικής, τις άτυπες επαναπροωθήσεις και τις απελάσεις, το ηλεκτρονικό φακέλωμα και την πολύπλευρη ενίσχυση της Συνθήκης Σέγκεν (που αναστέλλεται κατά βούληση όταν πρόκειται να ελεγχθεί η ροή προσώπων, όπως για παράδειγμα στις διεθνείς αντιπαγκοσμιοποιητικές κινητοποιήσεις). Η υιοθέτηση του ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο οδηγεί στη περαιτέρω οχύρωση της Ευρώπης, την απαγόρευση γενικευμένων νομιμοποιήσεων και τη συνεχιζόμενη ομηρία των μεταναστών, την επιλεκτική μετανάστευση που αφορά μικρό μόνο αριθμό μεταναστών με επαγγελματικές δεξιότητες και ειδίκευση. Είναι ένα Σύμφωνο από την πλευρά των ισχυρών και για την εξυπηρέτησή τους. Το νεοφιλελεύθερο δόγμα που καθορίζει σήμερα τον τρόπο που συγκροτείται η ΕΕ και διαμορφώνει την πολιτική της αφήνει το αποτύπωμά του και στη μεταναστευτική πολιτική. Την ώρα που η σύγχρονη καπιταλιστική ανασυγκρότηση περνά μέσα από την ελευθερία της κίνησης του κεφαλαίου το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων περιορίζεται μόνο στους ευρωπαίους πολίτες. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι μεταξύ του 2010 και 2030 20 εκατομμύρια μεταναστών θα «χρειαστούν» για να καλύψουν το κενό που δημιουργεί η γήρανση της Ευρώπης. Στόχος μας είναι η διαμόρφωση μεταναστευτικής πολιτικής που θα εγγυάται αφενός μεν μία πραγματική νομιμοποίηση όλων των μεταναστών που ζουν στη χώρα, αφετέρου δε την ουσιαστική κοινωνική ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Δεδομένο, εξάλλου, αποτελεί ότι η ουσιαστική κοινωνική ένταξη των μεταναστών προϋποθέτει την αποδέσμευσή τους από το καθεστώς ομηρίας, στο οποίο έχουν περιέλθει υπό το κράτος όλων των μεταναστευτικών νομοθετημάτων που έχουν μέχρι σήμερα τεθεί σε εφαρμογή, αλλά και της επικείμενης τροποποίησής τους. Ως εκ τούτου, προβλήματα που ταλάνισαν μέχρι σήμερα τους μετανάστες και είτε τους απέκλεισαν από τη διαδικασία της νομιμοποίησης είτε έθεσαν σε κίνδυνο τη νομιμοποίησή τους, οδηγώντας τους συχνά στην απονομιμοποίηση, συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να υφίστανται, παρά την όποια έμφαση δίνεται στο ζήτημα της κοινωνικής ένταξης των τελευταίων, χωρίς να έχει ακόμα επιλυθεί το ζήτημα της νόμιμης παραμονής τους στη χώρα. Βασική διεκδίκησή μας είναι η διαρκής διαδικασία τακτικής νομιμοποίησης των μεταναστών υπό προϋποθέσεις, ώστε να αρθεί το καθεστώς ομηρίας, που γεννάει συνεχώς κοινωνική περιθωριοποίηση και αλλεπάλληλες παραβιάσεις δικαιωμάτων. Επιδίωξή μας είναι η υιοθέτηση ανάλογης θέσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, προτείνουμε:

1. Απόδοση ελληνικής υπηκοότητας στα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα, ή που έχουν συμπληρώσει 3ετη φοίτηση σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ώστε να σταματήσουν πια να βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη της ανασφάλειας και της παρανομίας χιλιάδες παιδιά που μεγαλώνουν, ζουν και σπουδάζουν στη χώρα μας.

2. Κατάργηση των ρατσιστικών διατάξεων που θεσπίζουν διακρίσεις και στερούν το δικαίωμα πρόσβασης στην υγεία, την παιδεία και την κοινωνική προστασία από μετανάστες χωρίς έγγραφα, θέσπιση του βιβλιαρίου και επιδόματος απορίας για όλες/ους τις/τους μετανάστριες/ες.

3. Άσυλο στους πολιτικούς πρόσφυγες. Πραγματική επικουρική προστασία στους πρόσφυγες του πολέμου της φτώχειας των κοινωνικών συγκρούσεων και των φυσικών καταστροφών.Ουσιαστική πρόσβαση των αιτούντων άσυλο σε δωρεάν νομική αρωγή και διερμηνεία

4. Αποσύνδεση της ανανέωσης της άδειας παραμονής των μεταναστών από την ύπαρξη ορισμένου αριθμού ενσήμων. Η ανανέωση να είναι εφικτή με μόνη την ύπαρξη ενεργού σύμβασης εργασίας ή με την εγγραφή του μετανάστη στους καταλόγους του ΟΑΕΔ. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός ενσήμων που τυχόν μπορεί να απαιτείται δε θα πρέπει να υπερβαίνει εκείνον που απαιτείται για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας (50 ετησίως).

5. Αποσύνδεση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης από την απόδειξη ορισμένου (και μάλιστα αυξημένου) εισοδήματος. Να προβλεφθεί η δυνατότητα οικογενειακής συνένωσης των μεταναστών με τους ανιόντες τους υπό τους ίδιους όρους που αυτή θεσπίζεται με τον/τη σύζυγο και τα τέκνα τους. Πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων για την νόμιμη επανένωση που αφορά ήδη διαμένοντα στην Ελλάδα μέλη της οικογενειών μεταναστών.

6. Δυνατότητα μεταβολής του σκοπού της άδειας διαμονής των μεταναστών, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό.

7. Κατάργηση διοικητικής απέλασης που γίνεται χωρίς δικαστικές εγγυήσεις. Η δε δικαστική απέλαση να μην αποτελεί παρακωλυτικό λόγο στη διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής, στις περιπτώσεις που έχει επιβληθεί για λόγους παράνομης εισόδου, παραμονής και εργασίας στη χώρα.

8. Αποποινικοποίηση του αδικήματος της παράνομης εισόδου και διαμονής. Χορήγηση άδειας εργασίας σε όλους. Τα διοικητικά πρόστιμα για την ανασφάλιστη εξαρτημένης μορφής εργασία να βαρύνουν μόνο τους εργοδότες.

9. Μείωση του ύψους του παραβόλου και προσαρμογή του στο πραγματικό κόστος έκδοσης της άδειας. Να καταργηθεί το παράβολο των 900 ευρώ για την έκδοση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος και αορίστου χρόνου, όπως είχε ζητήσει και το ΣτΕ, κατά την επεξεργασία του προεδρικού διατάγματος για τους επί μακρόν διαμένοντες.

10. Να θεσμοθετηθεί ρητά στο μεταναστευτικό νόμο η απαγόρευση της απέλασης και της διοικητικής κράτησης κάθε ανήλικης/ου.

11. Θέσπιση ως πρωταρχικού θεσμού της άδειας για εξεύρεση εργασίας, με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα εφοδιάζεται ακόμα και από τη χώρα προέλευσής του, με αίτηση προς το Ελληνικό Προξενείο, και μέσω αυτής θα αποκτά αυτοδικαίως το δικαίωμα παραμονής στην ελληνική επικράτεια για ένα έτος με στόχο την αναζήτηση εργασίας. Αποσύνδεση της άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα από απόδειξη ύπαρξης πόρων ύψους 60.000 ευρώ.

12. Κατάργηση της προϋπόθεσης γνώσης Ελληνικής γλώσσας για τη χορήγηση άδειας διαμονής του επί μακρόν διαμένοντος, η οποία ούτως ή άλλως δεν προβλέπεται ούτε από την κοινοτική νομοθεσία. Διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των μεταναστών στα δημόσια σχολεία.

13. Δραστική αύξηση του προσωπικού που ασχολείται με την χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής, ιδίως στις Περιφέρειες της χώρας.

14. Αφαίρεση της αρμοδιότητας της χορήγησης ασύλου από τις αστυνομικές αρχές. Τροποποίηση της σύνθεσης Επιτροπής Προσφύγων, με κατά πλειοψηφία συμμετοχή κοινωνικών φορέων και ανεξάρτητων αρχών, ώστε να εγγυώνται την ορθή κρίση. Η επιτροπή προσφύγων να συνεδριάζει καθημερινά, κατά τρόπο που να εγγυάται ουσιαστικά το δικαίωμα ακρόασης, τουλάχιστον μέχρις ότου εξετασθούν οι χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις.

15. Απαγόρευση των άτυπων επαναπροωθήσεων σε σημεία εισόδου -Έβρος και Βόρειο Αιγαίο. Όχι στην αυθαίρετη απόρριψη υποβαλλόμενων αιτημάτων ασύλου από τις αστυνομικές αρχές. Κατασκευή κέντρων υποδοχής αλλοδαπών σε επίκαιρα σημεία εισόδου με κατάλληλη υποδομή και επαρκή στελέχωση.

16. Κατάργηση των τμημάτων συνοριακής φύλαξης και μετάταξη του απασχολούμενου προσωπικού σε άλλες υπηρεσίες. Κατάργηση των κέντρων κράτησης προσφύγων και αντικατάσταση τους με κέντρα υποδοχής, στα οποία θα διαμένουν προαιρετικά οι εισερχόμενες/οι με αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης και ειδική μέριμνα για ασυνόδευτες/τους ανήλικες /ους.

17. Δικαίωμα ψήφου σε δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές σε όλους τους αλλοδαπούς που συμπληρώνουν 5 χρόνια νόμιμης διαμονής.

18. Δυνατότητα υποβολής αιτήματος για απονομή ιθαγένειας, μετά την πάροδο 7 ετών διαμονής στην ελληνική επικράτεια. Κατάργηση της απόλυτης διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης ως προς την έγκριση αποδοχής αιτήσεων για ιθαγένεια (πολιτογράφηση) μετά την πάροδο 12 ετών διαμονής στην ελληνική επικράτεια και θέσπιση του κανόνα της «δέσμιας αρμοδιότητας» ως προς την αποδοχή των αιτήσεων (πλην εξαιρέσεων σχετικών με το ποινικό μητρώο).

19. Κατοχύρωση πολιτικής εκπροσώπησης των μεταναστών σε όλα τα όργανα του Συ.Ριζ.Α.

20. Παροχή διευκολύνσεων και υποστήριξη πρωτοβουλιών στις μεταναστευτικές οργανώσεις για τη οργάνωση μεταναστευτικών φόρα δικτύωσης μεταναστών σε ευρωπαικό επίπεδο με θεσμική εκπροσώπηση σε όργανα της Ευρωπαικής Ένωσης.

21. Για τον ευαίσθητο κλάδο των οικιακών βοηθών προτείνεται η θέσπιση «Δημόσιου Οργανισμού για την Απασχόληση Οικιακών Βοηθών» (Δ.Ο.Α.Ο.Β.), που θα είναι ο μόνος αρμόδιος για τη διαμεσολάβηση ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο. Ο Οργανισμός αυτός θα εγκρίνει τυπικά τις μεταξύ των μερών συμβάσεις εργασίας, που θα κατοχυρώνουν πλήρως τα δικαιώματα των οικιακών βοηθών μέσω ειδικής προστατευτικής νομοθεσίας, ώστε σε περίπτωση παραβίασής τους από τον εργοδότη να έχουν την ευκολία ανεύρεσης νέας εργασίας μέσω του Οργανισμού και καταγγελίας της προηγούμενης σύμβασης. Κατοχύρωση του πενθήμερου και οκτάωρου που θα συνοδεύεται από σύστημα αναπληρωτών βοηθών (υπό την επίβλεψη του Οργανισμού), για τους οποίους θα προβλέπονται αθροιστικά τα ίδια δικαιώματα εργασίας με προσαυξημένα κίνητρα λόγω συχνότερης εναλλαγής εργοδοτών.Ταυτόχρονα, και με δεδομένο ότι η οικιακή εργασία αποτελεί δημόσιο αγαθό, προτείνεται να καταβάλλεται από το κράτος το ένα τρίτο των μισθών των οικιακών βοηθών προς τον απασχολούντα αν αυτός ανήκει στα μεσαία εισοδήματα και το ήμισυ αν ανήκει στα χαμηλά εισοδήματα.

Advertisements

~ από dikaiomatansyn στο 14 Μαρτίου, 2009.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: