Φυλακές-κρατούμενοι (από τη Συμβολή της Επιτροπής Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ στο Πρόγραμμα)

Οι συνθήκες κράτησης στα σωφρονιστικά καταστήματα και τα κρατητήρια απέχουν πολύ από το να είναι ευθυγραμμισμένες με τους διεθνείς κανόνες που επιτάσσουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο προδιαγραφών. Τα δικαιώματα των κρατουμένων παραβιάζονται συστηματικά και η καταστολή, τα βασανιστήρια, η κακομεταχείριση κρατουμένων, οι άθλιες συνθήκες κράτησης είναι πραγματικότητα. Οι αρμόδιες ελληνικές Αρχές οφείλουν να συμμορφωθούν πλήρως προς τις συστάσεις των αρμόδιων διεθνών και ευρωπαϊκών οργάνων που αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης στη χώρα μας. Ειδικότερα προτείνουμε:

1. Περιορισμός της υπερποινικοποίησης απλών μέχρι σήμερα αδικημάτων ως μέσου κρατικής καταστολής , σεβασμός της έκφρασης της ελεύθερης γνώμης, του δικαιώματος συνάθροισης και κοινωνικής συνύπαρξης και του απορρήτου της προσωπικής ζωής και περιορισμός της κακουργηματοποίησης των πλημμεληματικών αδικημάτων ως μέσου εντυπωσιασμού της κοινής γνώμης.

2. Νομοθετικές τροποποιήσεις που θα καταστήσουν το ποινικό σύστημα επιεικέστερο και την εφαρμογή του από τα δικαστήρια δικαιότερη όπως παραδείγματος χάριν επέκταση και εφαρμογή εναλλακτικών κυρώσεων (διοικητικές ποινές, κοινωφελής εργασία κ.α.α) και εναλλακτικών τρόπων έκτισης ποινής ( αγροτικές φυλακές, ημιελεύθερη διαβίωση, κοινωφελής εργασία, κλπ). Η φυλάκιση να παραμείνει ως ποινή μόνο για τα σοβαρά αδικήματα και για τους υπότροπους εγκληματίες σοβαρών αδικημάτων.

3. Κατάργηση των φυλακών ανηλίκων. Κατάργηση της προφυλάκισης και των στερητικών της ελευθερίας ποινών για τους ανήλικους. Άμεση αποφυλάκιση κάθε ανήλικου ασχέτως εθνικότητας και, μέχρι τότε, διαχωρισμός ανηλίκων από τους ενήλικες κρατουμένους.

4. Κατάργηση της φυλάκισης για την μικρή παραβατικότητα.

5. Ριζική αναθεώρηση του σωφρονιστικού συστήματος, δημιουργία κατάλληλων δομών και υποδομών. Έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα , δομές προστασίας των δικαιωμάτων των κρατούμενων , πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, αναβάθμιση της εκπαίδευσης .Στο μεταξύ άμεση και ουσιαστική βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης με πλήρη ανατροπή της ισχύουσας κατάστασης ως προς την υλικοτεχνική υποδομή και με ριζικές αλλαγές στο ανελεύθερο και άχρηστο καθεστώς πειθαρχημένης διαβίωσης per se.

6. Κατάργηση του άβατου των φυλακών : πρόσβαση και έλεγχος από ανεξάρτητες αρχές και κοινωνικούς φορείς . Η συνολική εποπτεία των φυλακών, για να είναι αποτελεσματική και αξιόπιστη, οφείλει να διενεργείται από ανεξάρτητο φορέα.

7. Επέκταση των ευεργετικών διατάξεων (εργασία, προγράμματα, ευεργετικός υπολογισμός, επισκεπτήρια, άδειες, εκπαίδευση, ημιελευθερη διαβίωση, αγροτικές φύλακες υφ’ όρον απόλυση κλπ) και απροκατάληπτη εφαρμογή τους. Ειδικότερα οι άδειες θα πρέπει να χορηγούνται τηρώντας τις νόμιμες προϋποθέσεις, αιτιολογώντας εξατομικευμένα τις τυχόν απορριπτικές αποφάσεις -και όχι με την στερεοτυπική παράθεση της πρόβλεψης του νόμου-, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ειδικά χαρακτηριστικά κρατουμένων, όπως για παράδειγμα των αλλοδαπών (μη σταθερή διεύθυνση διαμονής, κλπ). Κατά την εξέταση αιτημάτων υφ’ όρον απόλυσης από τα αρμόδια δικαστήρια απαιτείται αυτοπρόσωπη ακρόαση του αιτούντος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της ισότητας των όπλων, δεδομένου ότι ο εισαγγελέας παρίσταται σε κάθε περίπτωση. Επιπλέον, επιβάλλεται να υπάρχει πλήρης διαφάνεια (ως προς τα κριτήρια, την αναλυτική αιτιολογία απόφασης επιλογής για κάθε αίτηση ξεχωριστά, κλπ) και κατά την επιλογή των εντασσομένων σε κάθε είδους προγράμματα, εφόσον αυτά δεν επαρκούν για όλους τους ενδιαφερόμενους. Γενικότερα, όλοι οι θεσμοί διατήρησης της επικοινωνίας των κρατουμένων με το κοινωνικό περιβάλλον (άδειες, επισκεπτήριο, ενημέρωση, αλληλογραφία, κλπ) θα πρέπει να γίνονται απολύτως σεβαστά και να διευκολύνεται η εφαρμογή τους.

8. Αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων περί προφυλάκισης και μείωση του χρόνου στους 12 μήνες για όλες τις κατηγορίες αδικημάτων.

9. Δημιουργία μονάδων απεξάρτησης και αναθεώρηση των διατάξεων δίωξης των παραβιάσεων που αφορούν τα ναρκωτικά.

10. Διερεύνηση των καταγγελιών των κρατούμενων για βασανιστήρια και κακομεταχείριση από ανεξάρτητο φορέα με την συμμετοχή φορέων κοινωνικού έλεγχου παράλληλα και ανεξάρτητα από την ποινική διαδικασία.

11. Κατάργηση της ποινής της φυλάκισης και άμεση αποφυλάκιση για κάθε άτομο που συμπληρώνει το 70ο έτος της ηλικίας του (με εξαίρεση τους καταδικασθέντες για το πραξικόπημα του 1967).

12. Κατάργηση της ποινής της φυλάκισης και άμεση αποφυλάκιση όλων των ατόμων που πάσχουν από αναπηρίες και βαριές ασθένειες (π.χ. οροθετικοί, κλπ).

13. Κατάργηση εφεξής της ποινής της φυλάκισης και άμεση αποφυλάκιση όλων των εξαρτημένων ατόμων που δεν έχουν τελέσει έγκλημα βίας (π.χ. ληστεία, ανθρωποκτονία, κλπ). 14. Εναρμόνιση της νομοθεσίας με το νόμο – πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ της Ε.Ε. για την αντικειμενική υπόσταση εγκλημάτων και ποινών στον τομέα διακίνησης ναρκωτικών.

~ από dikaiomatansyn στο 14 Μαρτίου, 2009.

 
Αρέσει σε %d bloggers: