Θέσεις για το 5ο Συνέδριο της Νεολαίας Συνασπισμού – Παράρτημα 1: θέση για το στρατό

Η Νεολαία Συνασπισμού αγωνίζεται για ένα κόσμο κοινωνικής δικαιοσύνης, ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, εναντίον της αντιτρομοκρατικής υστερίας και υπερασπιζόμενη τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες. Η Νεολαία Συνασπισμού αγωνίζεται για το σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία, για έναν κόσμο χωρίς στρατούς και χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Στα πλαίσια αυτά, οι προτάσεις μας για μια ανθρώπινη και χωρίς διακρίσεις θητεία δεν μπορεί να είναι αποσυνδεδεμένες από το πρόταγμα μας και από την συμμετοχή μας στους κοινωνικούς αγώνες.

Ο στρατός, πέραν από την επίσημη λειτουργία του, αυτήν της «εθνικής» άμυνας, αποτελεί έναν ιδεολογικό μηχανισμό, ο οποίος έχει την δυνατότητα να επιβάλει αξίες όπως η πειθαρχία και η υπακοή, να προβάλει πολιτισμικά πρότυπα και τη δική του αισθητική. Ταυτόχρόνα, χρησιμοποιώντας ιδεολογήματα περί ανασφάλειας, καθώς και το διαχρονικό περί εξωτερικών απειλών, προσπαθεί να ενισχύσει το κύρος του, ενώ παραμένει ως σήμερα ένας ημιαυτόνομος μηχανισμός εφαρμόζοντας «ειδικές» πολιτικές, έχοντας διασυνδέσεις και διαπλοκές με επιχειρηματικούς και εκκλησιαστικούς κύκλους. Η κατάσταση αυτή οδηγεί στην ανάπτυξη κλίματος που ευνοεί μιλιταριστικές – εθνικιστικές απόψεις, την αύξηση των κονδυλίων για εξοπλισμούς, καθώς και την προώθηση μέτρων, όπως η στράτευση γυναικών και η υποχρεωτική στράτευση στα 18.

Η Νεολαία Συνασπισμού θεωρεί κρίσιμη την απόκρουση τέτοιων αντιδραστικών απόψεών, που μπορεί να γίνει με συγκεκριμένες αλλαγές στο στρατιωτικό νομοθετικό πλαίσιο για κληρωτούς, επαγγελματίες οπλίτες και αξιωματικούς, παράλληλά με την ανάπτυξη κοινωνικών κινημάτων με αντιεθνικιστικό και αντιμιλιταριστικό προσανατολισμό.

Η υποχρεωτική στράτευση για τους νέους αποτελεί μια τομή στην ζωή τους. Ο νέος αναστέλλει την προσωπική και την κοινωνική ζωή του, ενώ περιστέλλονται τα πολιτικά του δικαιώματα και οι ελευθερίες. Με αυτήν την έννοια, η Νεολαία Συνασπισμού αγωνίζεται για τη μείωση του χρόνου της θητείας και για τη νομοθετική κατοχύρωση του δικαιώματος στην αντίρρηση συνείδησης και στην εναλλακτική θητεία.

Σχετικά με τους αντιρρησίες συνείδησης

Το υπάρχον νομικό πλαίσιο ουσιαστικά θεωρεί την άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης συνείδησης και εναλλακτικής θητείας ως μια ευγενική παραχώρηση από την πλευρά του κράτους, με επαχθέστατους όρους, που σκοπό έχουν να αποτρέψουν οποιονδήποτε από αυτές τις επιλογές.

Απαιτούμε την εξίσωση της εναλλακτικής θητείας (23 μήνες) με τη στρατιωτική θητεία. Να εφαρμοστεί αντίστοιχα, στην εναλλακτική θητεία, ο μηνιαίος μισθός του αντιρρησία, η κάλυψη των αναγκών σίτισης, στέγασης και ένδυσης, όπως συμβαίνει και στην αντίστοιχη στρατιωτική.

Να καταργηθεί η απαράδεκτη «επιτροπή ελέγχου συνείδησης» που καθορίζει αν κάποιος έχει συνειδησιακά προβλήματα η όχι. Κανείς δεν μπορεί να κρίνει την συνείδηση του κάθε ατόμου.

Να επιτρέπεται σε πολίτες που έχουν ξεκινήσει την θητεία τους να την διακόπτουν, να δηλώνουν αντιρρησίες συνείδησης και να εκτίουν το υπόλοιπο υπό καθεστώς εναλλακτικής θητείας.( Μέχρι σήμερα είναι δυνατόν μόνο το αντίθετο.)

Τα αδικήματα στην περίοδο της εναλλακτικής θητείας να μην οδηγούν σε έκπτωση από το καθεστώς εναλλακτικής θητείας.

Να σταματήσει η καταστρατήγηση του κοινωνικού χαρακτήρα της «εναλλακτικής υπηρεσίας», μέσω της στρατιωτικής εποπτείας. Η εποπτεία πρέπει να ανήκει στην υπηρεσία που προσφέρει ο υπηρετών κοινωνική εναλλακτική θητεία.

Ζητάμε να σταματήσουν οι διώξεις και οι τιμωρητικού χαρακτήρα ενοχλήσεις απέναντι στους αντιρρησίες συνείδησης, καθώς και τους αρνητές στράτευσης, που έχουν δικαιωθεί και απαλλαγεί από τα στρατιωτικά καθήκοντα τους. Ζητάμε η εκδίκαση υποθέσεων αρνητών στράτευσης να παραμείνει στην αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων χωρίς τη συμμετοχή στρατιωτικών δικαστών. Να νομοθετηθεί η υποχρέωση έκδοσης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών προς αυτούς, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν κανονικά σε προκηρύξεις για θέσεις του δημοσίου τομέα, καθώς και να διαφυλάττεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων για μια απρόσκοπτη συμμετοχή και χωρίς αποκλεισμούς στην κοινωνική και πολιτική ζωή.

Σχετικά με τα δικαιώματα οπλιτών

Δυστυχώς, η μείωση της θητείας στους 12 μήνες δεν ακολουθήθηκε από την απαραίτητη δέσμη μέτρων (όπως μείωση των στρατοπέδων), έτσι ώστε να οδηγεί σε ριζική αλλαγή των συνθηκών κατά την περίοδο της θητείας. Το γεγονός αυτό έχει εντατικοποιήσει την στρατιωτική ζωή των οπλιτών, με αποτέλεσμα την ολοένα και πιο έντονη ψυχοσωματική επιβάρυνσή τους. Στην πλειοψηφία τους τα στρατόπεδα δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όσον αφορά σε ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής, ενώ έχουν αυξηθεί τα κρούσματα αυτοκτονιών και αυτοτραυματισμών. Ακόμα, παρατηρούνται έντονα φαινόμενα ρατσιστικών συμπεριφορών απέναντι σε αλλόθρησκους ή αλλοεθνείς. Όλα τα παραπάνω επιβαρύνονται από την έλλειψη θεσμοθετημένου τρόπου εκπροσώπησης των στρατιωτών και έκφρασης των αιτημάτων τους. Σε συνδυασμό με την έλλειψη ενημέρωσης από τον στρατό για τα όποια δικαιώματα των στρατευμένων, οδηγούμαστε σε ένα ασφυκτικά αντιδημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας του στρατού.

Απαιτούμε τη μείωση της στρατιωτικής θητείας, σε πρώτη φάση στους έξι μήνες και έπειτα τον περιορισμό της μόνο στο χρόνο της βασικής εκπαίδευσης.

Ζητάμε την θεσμοθέτηση του «Συνηγόρου του οπλίτη», μιας ανεξάρτητης αρχής στην οποία θα απευθύνονται οι φαντάροι προκειμένου να ενημερώνονται για τα δικαιώματα τους ή να κάνουν συγκεκριμένες καταγγελίες. Μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε ένα σαφές μήνυμα ότι στρατιωτική και πολιτική ηγεσία δεν υιοθετεί παρωχημένες αντιλήψεις που θέλουν τον στρατό ως «άβατο»

Δημοκρατικά και πολιτικά δικαιώματα για όλους τους φαντάρους. Να έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν ειδικές εκλεγμένες επιτροπές, με σκοπό την ενασχόληση με ζητήματα συνθηκών διαβίωσης, παραβίασης δικαιωμάτων κλπ

Να καταργηθεί η δυνατότητα του στρατού να επιβάλλει ποινές φυλάκισης που μεταφράζονται σε παραπάνω μέρες θητείας. Η στέρηση εξόδου και η κράτηση αποτελούν ήδη σοβαρές ποινές.

Να θεσμοθετηθεί ανώτατο όριο υπηρεσιών για τους στρατευμένους. όπως συμβαίνει και για το επαγγελματικό προσωπικό.

Κατάργηση στρατοπέδων στις μεγάλες πόλεις και περιττών «βυσματικών» υπηρεσιών (όπως ο λόχος ΕΠΥΕΘΑ).

Ορθολογικοποίηση του συστήματος μεταθέσεων (όπως αυτό π.χ. που αναγκάζει κάποιον αφού έχει υπηρετήσει στο Έβρο να συνεχίσει την θητεία του στην Κόνιτσα, η οποία δεν θεωρείται «παραμεθόριος»)

Αύξηση της αποζημίωσης με στόχο τα επόμενα χρόνια να προσεγγίσει το επίπεδο των 100-150 Ε.

Ζητάμε την έκδοση φυλλαδίου με τα δικαιώματα του φαντάρου που να δίνεται σε κάθε νεοσύλλεκτο.

Να καταβάλλει ο στρατός τις ασφαλιστικές εισφορές όσων εργαζόμενων οπλιτών αναγκάζονται να διακόψουν την εργασία τους για να καταταγούν.

Θεωρούμε ότι στα πλαίσια της στρατιωτικής θητείας θα μπορούσε να γίνει προσπάθεια για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού με μαθήματα σε φαντάρους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το βασικό στάδιο της σχολικής εκπαίδευσης. Να δίνεται η δυνατότητα για μονοετή τεχνική κατάρτιση ανειδίκευτων νέων, με την συνδρομή και του Υπουργείου Παιδείας

‘Όσον αφορά στο επαγγελματικό προσωπικό, θεωρούμε ότι πρέπει να αναγνωριστεί το δικαίωμα συνδικαλισμού σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και ΕΠΟΠ, όπως ισχύει για κάθε εργαζόμενο στην χώρα μας. Αναγκαία κρίνουμε την εκπαίδευση του μόνιμου προσωπικού και των αξιωματικών του στρατού σε ζητήματα ασφάλειας, καθώς και τη διενέργεια «σεμιναρίων σεβασμού των δικαιωμάτων». Κρίνουμε απαραίτητη την ετήσια δημοσιοποίηση των ατυχημάτων και αυτοκτονιών, τα πορίσματα των ερευνών και την αποτίμηση των δράσεων που αναλήφθηκαν, με σκοπό να γίνει γνωστό το μέγεθος του προβλήματος μέσα στα στρατόπεδα και να ασκείται ο απαραίτητος κοινωνικός έλεγχος.

Απαιτούμε να σταματήσει ο παράνομος εξαναγκασμός οπλιτών να υπηρετούν παρά την θέληση τους εκτός των ελληνικών συνόρων, στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ), σε μία προοπτική πλήρους αποχώρησης της από την Κύπρο.

Σχετικά με την πρόταση για υποχρεωτική στράτευση στα 18

Διαφωνούμε ριζικά με την πρόταση για «υποχρεωτική στράτευση στα 18, χωρίς δικαίωμα αναβολής λόγω σπουδών». Δεν καταλαβαίνουμε γιατί το καθεστώς στράτευσης πρέπει να προσεγγίσει μοντέλα όπως αυτό του Ισραήλ και της Κύπρου. Θέλουμε οι νέοι που εκτελούν τη θητεία τους να έχουν παράξει τα «αντισώματα» της πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής, να έχουν αναπτύξει παρεμβατική δράση στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Θεωρούμε ότι η παρουσία μεταξύ των στρατιωτών μεγαλύτερων σε ηλικία νέων αποτελεί εχέγγυο για την προστασία των δικαιωμάτων όλων.

Πιστεύουμε ότι η μετά το σχολείο κατάταξη λειτουργεί με όρους ενός ακόμη «σχολείου», με στόχο την εγχάραξη αντιδραστικών πρακτικών ιδεολογιών και κοινωνικοπολιτικών προτύπων ζωής και αποτέλεσμα την δημιουργία του «πειθαρχημένου πολίτη». Ταυτόχρονα, το μέτρο αυτό δημιουργεί μια πρώτης τάξης ευκαιρία για τη στρατολόγηση επαγγελματιών οπλιτών, κάτω από το βάρος της ανεργίας και της εργασιακής ανασφάλειας. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε νέου να επιλέξει τον χρόνο σπουδών του, τον χρόνο στράτευσης του ή την εναλλακτική κοινωνική θητεία.

Σχετικά με τις «ειρηνευτικές αποστολές»

Είναι γνωστή η αντίθεση μας στην αποστολή εκστρατευτικών σωμάτων εκτός συνόρων, όπως και η γενικότερη καταδίκη του πολέμου ως πρακτική επίλυσης των διακρατικών διαφορών, η οποία εξάλλου σημαίνει και ένταση της καταστολής στο εσωτερικό των κοινωνιών. Σε αυτήν την κατεύθυνση, είμαστε αντίθετοι στη συμμετοχή της χώρας μας στους πολέμους της νέας εποχής, καθώς και στις «ειρηνευτικές αποστολές», όπως πολλές φορές τις παρουσιάζουν. Για αυτό, είμαστε αντίθετοι με κάθε μέτρο που διευκολύνει την αποστολή στρατευμάτων εκτός χώρας. Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου ζητάμε την ύπαρξη ρητής συνταγματικής πρόβλεψης, που θα απαγορεύει την συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων σε επιχειρήσεις εκτός συνόρων. Για την ανθρωπιστική βοήθεια υπάρχουν άλλοι διεθνείς μηχανισμοί (π.χ. Ερυθρός Σταυρός). Η παραχώρηση τέτοιων αρμοδιοτήτων σε στρατιωτικούς συνασπισμούς, όπως το ΝΑΤΟ ή ο ευρωστρατός είναι αδιανόητη. Απαιτούμε να μη παρέχεται καμία διευκόλυνση για την διενέργεια τέτοιων επιχειρήσεων, όπως διέλευση στρατών, χρήση βάσεων, υποδομών κτλ. Ζητάμε το κλείσιμο όλων των αμερικάνικων-Νατοϊκών ,και λοιπών συμφερόντων, βάσεων στην Ελλάδα. Επιδιώκουμε τη διάλυση του ΝΑΤΟ.

Advertisements

~ από dikaiomatansyn στο 1 Ιανουαρίου, 2008.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: